Tuesday, July 26, 2016

Để thuận tiện cho việc post MP3 không cần phải có acc# với những trang web khác như honque.net, trinhnu.net vân vân, các bạn có thể create 01 Dropbox acc tên của bạn, sau đó up load MP3 mà bạn có.
Copy phần text trên paste vào và thay thế link bằng link MP3 của Dropbox. Xin ghi nhớ 2điều:
1- text phải ở HTML
2- thay số cuối cùng 0 thành 1.
type: www.Dropbox.com
Nguyễn Hải
Thay mặt tất cả cảm ơn bác Từ


Monday, July 25, 2016

Huế một lời hẹn chưa thành

Thơ: Trần Kiều Bạc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương
cách post MP3


<blockquote class="pullquote" style="background-color: #f9cb9c; clear: both; float: left; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: small; margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 2px; width: 300px;">
<div style="line-height: 20px; margin-bottom: 1px;">
<span style="color: black;">Elvis Phương
<br />
<audio controls="controls">
<source src="
https://www.dropbox.com/s/q1e76jmw99zbbho/Vao%20Ha%20-%20Elvis%20Phuong%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3?dl=1" type="audio/mpeg"></source>
</audio>
</span></div>
</blockquote>


Các bạn copy phần trên save vào máy computer, sau đó mỗi khi post MP3 thì copy xong paste vào "phải để text ở HTML"., thay tên người trình bầy ElvisPhương bằng tên người trình bầy, cuối cùng copy URL của nguồn MP3 thay vào từ https://---------------dl=1. là xong thủ tục post MP3

Hấp hôn 50 năm của anh chị David Trần

Chúc mừng anh chị và nguyện cầu sức khỏe cũng như thêm 50 năm hạnh phúc nữa

Thành Kính Phân Ưu

Được tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời bên Việt Nam vào chiều 14 tháng 04 (Giờ Việt Nam). Hưởng thọ 76 tuổi.
Tôi xin Thành Kính Phân Ưu đến toàn thể gia đình và nguyện xin hương hồn nhạc sĩ sớm về cõi vĩnh hằng